bip logo glowne  Strona Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki

Aktualności

Legimi - czytaj kiedy i jak chcesz

Od lipca nasza Biblioteka wchodzi w skład konsorcjum wielkopolskiego (zrzeszającego 38 wielkopolskich bibliotek) i udostępnia swoim Czytelnikom bezpłatny dostęp do ponad 60 tys. e-booków na platformie Legimi.

Czytelnik, który chce czytać e-booki, musi zgłosić się do jednej z naszych placówek bibliotecznych i na podstawie ważnego konta czytelnika zostaje mu wydany jeden kod z miesięcznym okresem ważności. Czytelnik rejestruje się (zakłada konto) na dedykowanej bibliotece stronie https://www.legimi.pl/wbppoznan podając kod otrzymany w bibliotece, a następnie nazwę użytkownika, adres e-mail, na który przesłany zostanie przez Legimi e-mail z linkiem aktywacyjnym, w który należy kliknąć oraz hasło – od tego momentu można korzystać z usługi przez 30 dni.

Korzystanie z Legimi za pośrednictwem kodów dostępu z Biblioteki jest całkowicie bezpłatne!

Czytaj dalej...

Konkurs plastyczny

Zapraszamy do udziału w konkursie:

Regulamin konkursu plastycznego :

Wakacje z bohaterem mojej ulubionej książki”

Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie.

Adresaci konkursu: dzieci i młodzież z terenu gminy Łęka Opatowska.

  1. Celem konkursu jest:

- stworzenie przez uczestników pracy plastycznej przedstawiającej bohatera lub bohaterów dowolnej książki, z którymi chcieliby spędzić wakacje,

- promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie zainteresowań czytelniczych,

- rozwijanie wyobraźni, umiejętności plastycznych i kreatywności,

- zachęcanie dzieci i młodzieży do częstszych kontaktów z biblioteką.

  1. Zasady uczestnictwa:

- Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej siebie oraz bohatera książki spędzających wspólnie wakacje.

- Prace zgłoszone w konkursie muszą być pracami własnymi, samodzielnie wykonanymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawionymi na innych konkursach.

- Prace powinny być wykonane na papierze w formacie A4 (210x296 mm).

- Technika wykonania prac jest dowolna (np.: ołówek, pastele, farby, kredka, wycinanki inne).

- Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.

- Prac nie należy zwijać w rulon czy składać.

- Każda praca powinna być opisana na odwrocie metryczką w następujący sposób: tytuł pracy, imię i nazwisko, wiek, telefon kontaktowy.

- Prace konkursowe należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łęce Opatowskiej z/s w Opatowie, ul. Poznańska 59 oraz w jej filiach (Filia w Łęce Opatowskiej, ul. Szkolna 4 oraz Filia w Siemianicach, ul. Szembeków 1) w terminie do 13 sierpnia 2020 r.

- Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora praw własności złożonych egzemplarzy prac. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

  1. Ocena prac: Prace konkursowe oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Podczas oceny brane będą pod uwagę następujące kryteria oceny prac: wartość merytoryczna i zgodność z tematem konkursu, samodzielność wykonania pracy, oryginalność, pomysłowość autora, staranność wykonania i stopień trudności.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

Kategoria I: dzieci do lat 9

Kategoria II: dzieci i młodzież do lat 15

Kategoria III: młodzież do lat 19

W każdej kategorii wiekowej Organizator przyzna trzy nagrody.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora www.biblioteka.leka-opatowska.pl, laureaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu telefonicznie bądź osobiście.

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych nastąpi w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z/s w Opatowie, o terminie laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub osobiście.

Biblioteka zorganizuje wystawę prac biorących udział w konkursie.

Uwagi końcowe:

1. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych ( Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.U. nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami ).

3. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego i dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych i marketingowych.

4. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania i wręczenia wyróżnień w przypadku wysokiego poziomu artystycznego konkursu.

6. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

Czytaj dalej...

Można znów wypożyczać książki!!!

Od 4 maja 2020r. Gminna Biblioteka Publiczna w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie oraz Filie w Łęce Opatowskiej i Siemianicach ponownie otwarte dla czytelników.

W związku z panującą w Polsce epidemią koronawirusa SARS-COV2 w Bibliotece i Filiach obowiązują do odwołania następujące zasady:

1. Uruchomiona zostanie tylko wypożyczalnia z ograniczonym wolnym dostępem do półek – czytelnie i stanowiska komputerowe pozostaną nieczynne.

2. W Bibliotece może w tym samym czasie przebywać jeden Czytelnik.

3. Czytelnicy zobowiązani są do przychodzenia do Biblioteki w rękawiczkach i maseczkach, a przy wejściu dezynfekować dłonie w wyznaczonym miejscu.

4. Zwrócone książki zostaną odłożone na okres 14 dni kwarantanny, dopiero po tym czasie będą mogły zostać ponownie wypożyczone.

Zasady obowiązujące w Bibliotece i Filiach bibliotecznych są zgodne z rekomendacjami Biblioteki Narodowej oraz wytycznymi Ministerstwa Rozwoju wydanymi w konsultacji z GIS z dnia 28 kwietnia 2020r.

 

Godziny otwarcia placówek

Biblioteka w Opatowie

Pn, Śr, Cz godz. 10:30 – 17:30

Wt, Pt godz. 8:30 – 15:30

Filia w Łęce Opatowskiej

Pn, Śr, Cz godz. 11:30 – 16:30

Wt, Pt godz. 10:30 – 15:30

Filia w Siemianicach

Pn-Pt godz. 11:30 – 16:30

Czytaj dalej...

Głośne czytanie w Filii w Łęce Opatowskiej

28 lutego 2020 rokuw Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej odbyło się głośne czytanie z udziałem dzieci z Przedszkola w Łęce Opatowskiej oraz dzieci z „zerówki” w Łęce Opatowskiej. Gośćmi specjalnymi piątkowego spotkania w bibliotece byli Adam Kopis – Wójt Gminy Łęka Opatowska, Leon Urbański – kominiarz oraz Jerzy Grzesiak – pszczelarz, którzy wystąpili w roli lektorów.

Lektorzy przeczytali dzieciom wesołe wierszyki tematycznie związane z pracą, którą wykonują na co dzień. Następnie o niej opowiedzieli – na czym polega, jakie obowiązki są z nią związane – dzięki czemu dzieci poznały wiele ciekawych szczegółów dotyczących wykonywania pracy wójta, kominiarza, czy pszczelarza. Dużą niespodzianką dla dzieci był przywieziony przez pana Grzesiaka pokazowy ul pszczelarski, strój ochronny do pracy przy pszczołach oraz miód z własnej pasieki do degustacji. Na zakończenie, wpodziękowaniu za mile spędzony czas dzieci zaśpiewały piosenkę.

Czytaj dalej...

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-CoV-2 sztab kryzysowy z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. instytucji kultury, filharmonii, oper, operetek, teatrów, muzeów, kin, domów kultury, bibliotek, galerii sztuki oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego.

W związku z tym Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie w porozumieniu z organizatorem zdecydował o zamknięciu dla Czytelników Biblioteki w Opatowie oraz Filii w Łęce Opatowskiej i w Siemianicach w dniach 12 – 25 marca 2020r. – nie będzie można wypożyczać ani zwracać książek, nie będą organizowane żadne wydarzenia.

Za utrudnienia przepraszamy

Czytaj dalej...

Lekcja biblioteczna

Dnia 18 lutego przedszkolaki z grupy maluszków, z Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łęce Opatowskiej wraz z opiekunkami odwiedziły |Filię Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej.

Kilkoro z nich było już wcześniej w bibliotece ze swoimi rodzicami, ale dla większości z nich była to pierwsza wizyta w tym miejscu. Przedszkolaki zwiedziły placówkę, z wielkim zainteresowaniem przeglądały książki znajdujące się w dziale dla najmłodszych czytelników. „Maluszki” chętnie opowiadały o swoich ulubionych bajkach , kto im czyta i jakie książki najbardziej im się podobają. Dzieci dowiedziały się co należy zrobić, aby zostać czytelnikiem biblioteki i co można w niej robić, a także na czym polega praca bibliotekarza. Oprócz tego dowiedziały się czym różni się biblioteka od księgarni, i co to znaczy wypożyczać książki, przy okazji poznały także księgozbiór. Była również chwila na zabawę.

Pani bibliotekarka przypomniała dzieciom o wyprawkach dla przedszkolaków rocznika 2013-2016. To dobry start dla każdego małego czytelnika.

Każdy przedszkolak wyszedł z biblioteki z uśmiechem i z kolorową zakładką do książki, mówiąc że wróci jeszcze do „krainy książek”.

Czytaj dalej...

Ferie w Bibliotece w Opatowie

W czasie ferii, dzieci poza wypożyczeniem książek mogły skorzystać z dodatkowych atrakcji w Bibliotece w Opatowie. Pierwszego dnia ferii – 27 stycznia zorganizowaliśmy bezpłatne warsztaty robienia bransoletek z koralików szklanych. Natomiast w dniach 28-31 stycznia dzieci mogły wziąć udział w kreatywnych zabawach klockami LEGO i w zajęciach plastycznych, w trakcie których powstało akwarium 3D oraz wesołe robaczki z klamerek. Do dyspozycji dzieci były również kolorowanki i gry planszowe.

Czytaj dalej...

Polecane pozycje książkowe

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Gniew

Gniew

Gniew to pożegnanie z Szackim, jednym z najbardziej znanych bohaterów kryminalnych w Polsce, dostrzeżonym i docenionym na świecie, co potwierdzają recenzje i wyróżnienia dla kolejnych wydań książek Zygmunta Miłoszewskiego za...

Małe mroczne kłamstwa

Małe mroczne kłamstwa

Trzy wyznania. Dwóch kłamców. Jeden morderca. Troje bliskich sobie ludzi ukrywa przed sobą straszne tajemnice. Catrin Quinn przed trzema laty straciła w wypadku dwóch synów. Od tego czasu nie potrafi wrócić do równowagi....

Kapelusz na wodzie

Kapelusz na wodzie

„Czasami się śmieję, że najpierw jestem człowiekiem, potem filozofem, potem długo, długo nic, a dopiero potem księdzem” - mawiał o sobie Józef Tischner. Nowa książka Wojciecha Bonowicza przedstawia wybitnego myśliciela,...

Klasa

Klasa

Kiedy po latach kontaktuje się z tobą kumpel z klasy, może to oznaczać tylko jedno – kłopoty. Skatowany w Warszawie przez nieznanych sprawców prezes amerykańskiej korporacji dzwoni do byłego kolegi z...

Dynastia

Dynastia

Kiedy Johann Cornelius zaczynał, nie miał nic. Kiedy umierał, jego rodzina „wykroiła” sobie gigantyczną porcję Ameryki…  „Dynastia” - saga rodziny Corneliusów - to doskonała powieść obyczajowa o ludziach, którzy startowali od...

Powrót do Nałęczowa

Powrót do Nałęczowa

Annie wydaje się, że wszystko w życiu ma już zaplanowane. Wykonuje wolny zawód, który daje jej dużo satysfakcji, ma partnera, z którym tworzy bezpieczny i wygodny dla obu stron związek...

Szukaj mnie wśród lawendy - trylogia

Szukaj mnie wśród lawendy - trylogia

Piękna Dalmacja Południowa, malowniczy Półwysep Pelješac, trzy siostry, trzy historie, trzy miłości. Czy można zapomnieć o zdradzie i niespełnionych obietnicach? Mówi się, że każdy zasługuje na drugą szansę, ale czy takim...

Łatwopalni - trylogia

Łatwopalni - trylogia

Dolny Śląsk, poniemiecka przeszłość, spalona słońcem ziemia, intensywna, mieniąca się kolorami jesień i małe miasteczko u stóp gór. Tam przyjeżdża on, mężczyzna, który wciąż ucieka. Kiedyś wydarzyło się coś, przez co...