Logo
Wydrukuj tę stronę

„WIEM, JAK POWSTAJE KSIĄŻKA”

W październiku 2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Opatowie odbyły się zajęcia czytelniczo – edukacyjne w celu zainteresowania dzieci książką oraz rozwijania zainteresowań czytelniczych. Uczestnikami spotkania byli uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Opatowie oraz uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebieniu, którzy przyszli do biblioteki pod opieką nauczycieli i wychowawców: panią Marią Haziak, Karoliną Gawlik, Elżbietą Gibek i Zuzanną Kokot. Spotkanie poświęcone było książce i całemu procesowi jej powstawania. Dzieci poznały nazwy zawodów związanych z książką oraz poszczególne etapy powstawania książki od napisania do jej wydania a także dowiedziały się jak należy o nią dbać słuchając wiersza „Nie zaginaj”. Dzieci chętnie rozwiązywały zagadki związane z tematem spotkania i uczestniczyły w zabawie ruchowej „Korona czytelnika”.

Lekcja biblioteczna urozmaicona została pracą plastyczną, w której wszystkie dzieci aktywnie uczestniczyły tworząc okładkę swojej ulubionej książki.

Nasze spotkanie w bibliotece nauczyło dzieci  szacunku i dbałości o książkę oraz pokazało jak dużo czasu i wysiłku potrzeba aby książka dotarła do czytelnika, któremu czytanie sprawia przyjemność dostarczając wiele pozytywnych emocji, poszerzając jego wiedzę, wzbogacając jego wnętrze.

 

  • Czytany 275864 razy
Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie. Wszelkie prawa do treści zastrzeżone