bip logo glowne  Strona Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki

Aktualności

Odwiedziny uczniów ze SP w Trzebieniu

W czwartek 25 kwietnia 2019 r. Bibliotekę w Opatowie odwiedzili uczniowie klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebieniu. Dzieci w trakcie lekcji bibliotecznej poznały naszą bibliotekę, dowiedziały się na czym mi. polega praca bibliotekarzy, zobaczyły księgozbiór oraz katalog książek, dowiedziały się o komputeryzacji procesów gromadzenia książek i wypożyczeń. Następnie dzieci uczestniczyły w Głośnym Czytaniu opowiadania Bohdana Butenko pt. „Krasnoludek” oraz zmierzyły się ze znajomością znaczenia trudnych słów, które pojawiły się w tekście. Na zakończenie w ramach zajęć plastycznych wykonały owady i robaczki z klamerek. W ramach podziękowania uczniowie wręczyli bibliotekarkom słodki upominek.

Czytaj dalej...

Lokalny Klub Kodowania w Opatowie

We wtorek 23 kwietnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łęce Opatowskiej z/s w Opatowie odbyły się zajęcia dla dzieci z programowania zorganizowane w ramach Lokalnego Klubu Kodowania „Link do przyszłości” działającego w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie. Tajniki programowania robotów Finch w aplikacji Scratch przybliżał uczestnikom wolontariusz Biblioteki w Kępnie Damian Wabnic, któremu serdecznie dziekujemy. Dzieci mogły zaprogramować Fincha tak, by poruszał się w odpowiedni sposób oraz świecił, reagował na przeszkody na swojej drodze w określony sposób, świecił na wskazany kolor w zależności od panującej temperatury. Ze względu na sporą liczbę chętnych oraz małą ilość miejsc, zajęcia odbyły się w dwóch grupach.

Klub działający przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie spotyka się w każdy czwartek o 14:00.

Czytaj dalej...

Konkurs plastyczny - plakat promujący bibliotekę i czytelnictwo

Zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie.

Poniżej regulamin konkursu.

Regulamin konkursu plastycznego :

Plakat promujący bibliotekę i czytelnictwo

Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie.

Adresaci konkursu: dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Łęka Opatowska.

  1. 1.Celem konkursu jest:

- stworzenie przez uczestników plakatu zachęcającego do czytania książek i odwiedzania biblioteki,

- promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie zainteresowań czytelniczych,

- rozwijanie wyobraźni, umiejętności plastycznych i kreatywności,

- zachęcanie dzieci i młodzieży do częstszych kontaktów z biblioteką.

  1. 2.Zasady uczestnictwa:

- Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu zachęcającego do odwiedzania biblioteki i czytania książek w formacie A3.

- Prace zgłoszone w konkursie muszą być pracami własnymi, samodzielnie wykonanymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nieprzedstawionymi na innych konkursach.

- Technika wykonania prac jest dowolna (np.: ołówek, pastele, farby, kredka, wycinanki inne).

- Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.

- Prac nie należy zwijać w rulon czy składać.

- Każda praca powinna być opisana na odwrocie metryczką w następujący sposób: tytuł pracy, imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły, telefon kontaktowy.

- Prace konkursowe należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łęce Opatowskiej z/s w Opatowie, ul. Poznańska 59 oraz w jej filiach (Filia w Łęce Opatowskiej, ul. Szkolna 4 oraz Filia w Siemianicach, ul. Szembeków 1) w terminie do 31 maja 2019 r.

- Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora praw własności złożonych egzemplarzy prac. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

  1. Ocena prac: Prace konkursowe oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Podczas oceny brane będą pod uwagę następujące kryteria oceny prac: wartość merytoryczna i zgodność z tematem konkursu, samodzielność wykonania pracy, oryginalność, pomysłowość autora, staranność wykonania i stopień trudności.

 

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

Kategoria I: uczniowie klas 1-3

Kategoria II: uczniowie klas 4-6

Kategoria III: uczniowie klas 7-8 oraz uczniowie 3 kl. Gimnazjum.

W każdej kategorii wiekowej Organizator przyzna trzy nagrody.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora www.biblioteka.leka-opatowska.pl, laureaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu telefonicznie bądź osobiście.

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych nastąpi w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z/s w Opatowie, o terminie laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub osobiście.

Biblioteka zorganizuje wystawę prac biorących udział w konkursie.

Uwagi końcowe:

1. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych ( Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.U. nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami ).

3. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego i dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych i marketingowych.

4. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania i wręczenia wyróżnień w przypadku wysokiego poziomu artystycznego konkursu.

6. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

Czytaj dalej...

Warsztaty Wielkanocne w Opatowie

15 kwietnia 2019 r. w Bibliotece w Opatowie odbyły sie warsztaty wielkanocne dla dzieci. W trakcie zajęć uczestnicy wykonywali stroiki świąteczne i inne ozdoby wykazując się dużą kreatywnością, gotowe prace mogli zabrać do domów. Prace nad stroikami przebiegały w wesołej atmosferze i były okazją do spędzenia czasu w bibliotece.

Zajęcia miały charakter otwarty i były bezpłatne.

Czytaj dalej...

Warsztaty Wielkanocne w Łęce Opatowskiej

15 kwietnia w Filii w Łęce Opatowskiej odbyły się warsztaty wielkanocne dla dzieci. W trakcie zajęć uczestnicy wykonywali stroiki świąteczne i inne ozdoby, które mogli zabrać do domów. Prace nad stroikami przebiegały w wesołej atmosferze i były okazją do spędzenia czasu w bibliotece.

Zajęcia miały charakter otwarty i były bezpłatne.

Czytaj dalej...

Głośne Czytanie i wielkanocne zajączki

15 kwietnia 2019 r. Bibliotekę w Opatowie odwiedziły trzy i czterolatki z przedszkola w Opatowie. Dzieci wzięły udział w głośnym czytaniu opowiadań Zofii Poletyło nawiązujących do zbliżających się Świąt, dowiedziały się też jakie są tradycje wielkanocne oraz co i dlaczego wkładamy do wielkanocnego koszyczka. W trakcie zajęć w bibliotece przedszkolaki wykonały świąteczną ozdobę – wielkanocnego zajączka.

Czytaj dalej...

Wielkanocne zajączki

12 kwietnia w Filii Bibliotecznej w Łęce Opatowskiej odbyły się zajęcia nawiązujące do nadchodzących Świąt Wielkanocnych. Dzieci z „zerówki” wysłuchały opowiadania Agnieszki Galicy pt.”Pisankowa bajeczka” i razem z wróbelkami występującymi w opowiadaniu liczyły pisanki oraz wykonywały relaksacyjne masażyki. Zajęcia wprowadziły uczestników w świąteczny nastrój a prace plastyczno-techniczne wykonywane były chętnie i z wielką radością.

Czytaj dalej...

Dzień Poezji w Filii w Łęce Opatowskiej

29 marca 2019 dzieci z Przedszkola w Łęce Opatowskiej odwiedziły Filię Biblioteczną w Łęce Opatowskiej z okazji Dnia Poezji. Czas spędzony w bibliotece był pełen zabaw i niespodzianek nawiązujących do wierszy Jana Brzechwy pt. „Samochwała” i „Żuk”. Dzieci aktywnie uczestniczyły w rozmowie na temat treści przeczytanych wierszy, do których później wykonały prace plastyczne.

Czytaj dalej...

Głośne Czytanie oraz zajęcia plastyczne

W piątek 22 marca 2019 r. Bibliotekę w Opatowie odwiedziły przedszkolaki z grupy pięciolatków z Przedszkola w Opatowie. W trakcie głośnego czytania dzieci wysłuchały opowiadań autorstwa Wojciecha Widłaka pt. "Skojarzenia" i "Okulary" opowiadających o Panu Kuleczce oraz jego sympatycznych pupilach. Opowiadania pozwoliły przeprowadzić z dziećmi rozmowę na temat skojarzeń oraz korzyści z posiadania "różowych okularów". Po  lekturze dzieci własnoręcznie ozdobiły przygotowane dla nich okulary, zwiedziły bibliotekę, oglądały książki, bawiły się zabawkami.

Czytaj dalej...

Polecane pozycje książkowe

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Gniew

Gniew

Gniew to pożegnanie z Szackim, jednym z najbardziej znanych bohaterów kryminalnych w Polsce, dostrzeżonym i docenionym na świecie, co potwierdzają recenzje i wyróżnienia dla kolejnych wydań książek Zygmunta Miłoszewskiego za...

Małe mroczne kłamstwa

Małe mroczne kłamstwa

Trzy wyznania. Dwóch kłamców. Jeden morderca. Troje bliskich sobie ludzi ukrywa przed sobą straszne tajemnice. Catrin Quinn przed trzema laty straciła w wypadku dwóch synów. Od tego czasu nie potrafi wrócić do równowagi....

Kapelusz na wodzie

Kapelusz na wodzie

„Czasami się śmieję, że najpierw jestem człowiekiem, potem filozofem, potem długo, długo nic, a dopiero potem księdzem” - mawiał o sobie Józef Tischner. Nowa książka Wojciecha Bonowicza przedstawia wybitnego myśliciela,...

Klasa

Klasa

Kiedy po latach kontaktuje się z tobą kumpel z klasy, może to oznaczać tylko jedno – kłopoty. Skatowany w Warszawie przez nieznanych sprawców prezes amerykańskiej korporacji dzwoni do byłego kolegi z...

Dynastia

Dynastia

Kiedy Johann Cornelius zaczynał, nie miał nic. Kiedy umierał, jego rodzina „wykroiła” sobie gigantyczną porcję Ameryki…  „Dynastia” - saga rodziny Corneliusów - to doskonała powieść obyczajowa o ludziach, którzy startowali od...

Powrót do Nałęczowa

Powrót do Nałęczowa

Annie wydaje się, że wszystko w życiu ma już zaplanowane. Wykonuje wolny zawód, który daje jej dużo satysfakcji, ma partnera, z którym tworzy bezpieczny i wygodny dla obu stron związek...

Szukaj mnie wśród lawendy - trylogia

Szukaj mnie wśród lawendy - trylogia

Piękna Dalmacja Południowa, malowniczy Półwysep Pelješac, trzy siostry, trzy historie, trzy miłości. Czy można zapomnieć o zdradzie i niespełnionych obietnicach? Mówi się, że każdy zasługuje na drugą szansę, ale czy takim...

Łatwopalni - trylogia

Łatwopalni - trylogia

Dolny Śląsk, poniemiecka przeszłość, spalona słońcem ziemia, intensywna, mieniąca się kolorami jesień i małe miasteczko u stóp gór. Tam przyjeżdża on, mężczyzna, który wciąż ucieka. Kiedyś wydarzyło się coś, przez co...